Celebrity

စြမ္းဇာနည္ ပြဲငွားခ ပိုက္ဆံ ေတြယူၿပီး ထပ္ေရွာင္းတိမ္းေနသျဖင့္ ျပႆနာေတြ တက္ေနျပန္ၿပီ

2019 12 01 1543a35 1

ပြဲငွားခ ပိုက္ဆံ ေတြယူၿပီး ေရွာင္းတိမ္းေနသျဖင့္ ျပႆနာေတြ ထပ္တက္ေနျပန္တဲ့ စြမ္းဇာနည္

2019 12 01 1543a35 1

႐ုပ္ရွင္နဲ႔သဘင္ပညာသည္ တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္/ဇာတ္မင္းသား စြမ္းဇာနည္တစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့ ၂၀၁၉ ဟာ ကံဆိုးေစသလား မေျပာတတ္ပါဘူး။ မၾကာေသးခင္က မန္းတေလးမွာ ကျပရမယ့္ပြဲမွာ စြမ္းဇာနည္တစ္ေယာက္ စရံေငြေတြ ယူၿပီးလာေရာက္ေျဖေဖ်ာ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ ျပႆနာေတြ တက္ခဲ့တာလည္း ပရိသတ္ႀကီးအေနနဲ႔ သိရွိမွာပါေနာ္။

ေနာက္ဆုံးေတာ့ သဘင္ဥကၠဌျဖစ္တဲ့ ဖိုးခ်စ္ ကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံး သိန္း ၃၀၀ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ေပးအပ္ၿပီး ဝန္ခ်ေတာင္းပန္မွပဲ ေၾကေအးခဲ့တာပါ။

အခုလည္း ေနာက္ထပ္ ပြဲတစ္ခုကို စရံေငြလက္ခံရယူၿပီးေတာ့ စြမ္းဇာနည္ တစ္ေယာက္လာေရာက္ မေျဖေဖ်ာ္ခဲ့တဲ့ အမႈတစ္ခု ထပ္မံျဖစ္ေပၚျပန္ပါၿပီ။ ယခင္ကေတာ့ အင္တာနက္ ေခတ္မဟုတ္ခဲ့သလို ၊ သတင္းစီးဆင္းမႈဟာလည္း ယခုေလာက္မျမန္ဆန္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ မသိလိုက္ၾကေပမယ့္ အခုကေတာ့ ထစ္ခနဲဆို အင္တာနက္ တင္ေနၾကတာေၾကာင့္ အပုပ္သတင္းဆို ပိုလို႔ေတာင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာတာ အားလုံးလည္း သိၾကမွာပါ။

ဒီတစ္ခါ ယူထားတဲ့ ၿပီးလာမကတဲ့ ေနရာကေတာ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးက ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မဟာေအးေစတီဘုရားပြဲေတာ္ႀကီးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ စရံေငြက စုစုေပါင္း သိန္း ၅၀ ယူထားၿပီးေတာ့ အခုထိ ပ်က္ကြက္မႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းအလ်ဥ္းမရွိဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ဒီအေၾကာင္းကိုေတာ့ ဦးရာပိုက္ဆိုတဲ့ လူမႈကြန္ရက္အေကာင့္ကေန တင္ထားတာပါ။

သတိေပးေၾကညာျခင္း

2019 12 01 1543a35 3

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ(၃၀)ရက္ စေနေန႔
(1)ဦးလႈိင္ဝင္း (ဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာ)
(2)ဦးေအာင္မ်ိဳးဦး(မင္းသားဦးေလးေတာ္စပ္သူ)(ဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာ)

ဆန္းသစ္တည္ထြင္ စြမ္းသဘင္စြမ္းဇာနည္ကတဲ့ဇာတ္ပြဲအထက္အမည္ပါဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာမ်ားသိရွိေစရန္သတိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးေခ်ာက္ၿမိဳ႕မဟာေအးေစတီ ဘုရားပြဲေတာ္ႀကီးတြင္၁၃၈၁ခုႏွစ္တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္(၆/၇/၈)(၃)ညတိုင္တိုင္ စြမ္းဇာနည္ဇာတ္ပြဲကျပရန္အတြက္28/8/2019ေန႔တြင္ဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာဦးလႈိင္ဝင္း ႏွင့္ဇာတ္ပြဲဌားရမ္ျခင္းစရံေပးကတိစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆို၍ ပထမအႀကိမ္စရံေငြ(သိန္း ၃၀)က်ပ္အားလည္းေကာင္း

10/9/2019ေန႔တြင္မင္းသားဦးေလးေတာ္စပ္သူဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာဦးေအာင္မ်ိဳးဦး ထံသို႔ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ကေမာၻဇဘဏ္မွ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕ ကေမာၻဇဘဏ္သို႔ ဒုတိယအႀကိမ္စရံေငြ(သိန္း၂၀)က်ပ္အား ေငြလႊဲျဖင့္လည္းေကာင္း စုစုေပါင္းစရံေငြ(၅၀သိန္း)က်ပ္တိတိကို စြမ္းဇာနည္ဇာတ္ပြဲကျပရန္ေပးေခ်ခဲ့ရာသင္တို႔ကိုယ္တိုင္လက္ခံစစ္ေဆးေရတြက္ရယူခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

စြမ္းဇာနည္ဇာတ္ပြဲသည္စရံေငြအားလက္ခံရယူခဲ့ေသာ္လည္းဘုရားပြဲေတာ္ႀကီးစာခ်ဳပ္ရက္တြင္ လာေရာက္ကျပခဲ့ျခင္းမရွိသျဖင့္ အျခားဇာတ္ပြဲအား အဆိုေတာ္မ်ားသ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားဌားရမ္းအစားထိုးထည့္သြင္းကျပခဲ့ရသည့္အျပင္ စြမ္းဇာနည္ႀကိဳတင္ဖ်ာေရာင္းခ်ထားမႈအားအမ်ားေၾကနပ္မႈရွိေစရန္ျပန္လွယ္ေျဖရွင္းခဲ့ရမႈအားသင္တို႔ ၾကားသိၿပီးျဖစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

2019 12 01 1543a35 2

သို႔အတြက္ ကြၽႏွ္ပ္တို႔တြင္ ဇာတ္႐ုံ ေၾကာ္ျငာ ဗြီႏႈိင္း ႏွင့္နစ္နာမႈမ်ားစြာအတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေနဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာဦးလႈိင္ဝင္းေနအိမ္တြင္ညႇိဳႏႈိင္းမႈအရ သင္တို႔ကိုယ္တိုင္နစ္နာေၾကး(သိန္း၁၂၀)က်ပ္ ေပးေလွ်ာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းစိတ္ေၾကနပ္ၾကည္ျဖဴလြတ္လပ္စြာကတိျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ကတိျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သင္တို႔အေနျဖင့္ ေပးေလွ်ာ္မည့္ေန႔ရက္အား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ လွီးလႊဲေျပာဆိုေရွာင္တိမ္းေနသျဖင့္ သင္တု႔ိကိုယ္တိုင္ ကြၽႏွ္ပ္ထံသို႔(5/12/2019) ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား၍ သေဘာတူေၾကနပ္ထားသည့္ နစ္နာေၾကးေငြ(သိန္း ၁၂၀)က်ပ္တိတိအားတစ္လုံးတစ္ခဲတည္း မပ်က္မကြက္လာေရာက္ေပးေလွ်ာ္ရန္အသိေပးေၾကညာ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

ထပ္ဆင့္သိရွိေစလိုသည္မွာ(5/12/2019) သတ္မွတ္ရက္ေက်ာ္လြန္ပါကတရားဥပေဒနည္းလမ္းရွိသည့္အတိုင္း အမႈဖြင့္လွစ္အေရးယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆန္းသစ္တည္ထြင္ စြမ္းသဘင္ စြမ္းဇာနည္ဇာတ္ပြဲမန္ေနဂ်ာမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးလႈိင္ဝင္း ႏွင့္ဦးေအာင္မ်ိဳးဦး တို႔သိရွိေစရန္ အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္ ။

ဦးရာပိုက္ ရဲမာန္
အိမ္အမွတ္ ၂၅၁ /နယ္ေျမ ၆
အပိုင္း ၃ /အမွတ္ ၁၈ ရပ္ကြက္ျမင္းၿခံၿမိဳ႕Ph 09 : 5073 196

ျပႆနာအေပၚမွာ ဘယ္သူမွားတယ္ မွန္တယ္ မသိေပမယ့္ ပရိသတ္ႀကီးအေနနဲ႔လည္းသိရွိႏိုင္ေအာင္လို႔ ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

Facebook Comments

141 Shares

Comments are Closed

Powered by M.N.T